ועדת החינוך של הכנסת – דיון בנושא סמכות הורים ומורים ביוזמת מרכז ״שפר״